Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen

Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018. Statistikcentralen fortsätter ÖBA:s statistikföring av oljeuppgifter i tillämpliga delar.

Insamlingen av uppgifter om bränslen (bensin 95E10, bensin 98 E5, diesel och lätt brännolja) som hör till konsumentprisuppföljning av oljeprodukter genomförs i samband med Statistikcentralens konsumentprisindex. Prisuppgifterna samlas in från omkring 60 distributionsstationer runt om i Finland. Datainsamlingens målpopulation avviker från den ÖBA använt, vilket kan försvaga uppgifternas jämförbarhet med de priser ÖBA publicerat.

Uppgifterna om priserna på oljeprodukter publiceras också på månadsnivå konsumentprisindexets PX-Web-databas den sista vardagen i statistikmånaden.


Senast uppdaterad 13.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/ehi_2019-03-13_uut_001_sv.html