Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Växthusgasutsläppen ökade med 2 procent
12.12.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 56,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2018. Detta var 14,9 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen ökade med 2 procent jämfört med året innan. På ökningen av utsläppen inverkade mest ökningen av förbrukningen av naturgas och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln var på föregående års nivå och översteg den utsläppskvoten given av EU med, 0,3 miljoner ton. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2018 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2020.

Nästa offentliggörande:
13.3.2020

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html