Finlands officiella statistik

Stenkolsförbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stenkolsförbrukningen minskade med 25 procent år 2019
30.1.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen i fjol med 25 procent från året innan. Totalt användes 2,3 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarade det 60 petajoule. Jämfört med medeltalet för 2000-talet var stenkolsförbrukningen 47 procent lägre. I förhållande till medeltalet för senaste fem år var förbrukningen 21 procent lägre.

Nästa offentliggörande:
29.4.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, energi, energiförbrukning, stenkol.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Stenkolsförbrukningens uppgifterna har reviderad
28.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/index_sv.html