Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Stenkolsförbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Förbrukningen av stenkol ökade med 19 procent år 2021
31.1.2022
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen i fjol med 19 procent från året innan. Totalt användes 1,8 miljoner ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme; till sitt energiinnehåll motsvarade det 48 petajoule. Trots den stora årsförändringen är trenden för stenkolsförbrukningen nedåtgående på längre sikt. År 2021 var stenkolsförbrukningen 56 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.

Beskrivning: Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, energi, energiförbrukning, stenkol.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Stenkolsförbrukningens uppgifterna har reviderad
28.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/index_sv.html