Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2021

Företagens utgifter för forskning och utveckling ökar

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,9 miljarder euro år 2020. Utgifterna ökade med 218 miljoner euro från året innan, vilket är en ökning med 3,2 procent. Endast företagens utgifter för forskning och utveckling ökade, med 5,4 procent. Högskolornas forskningsutgifter var på samma nivå som år 2019, medan utgifterna minskade med 2,8 procent inom den offentliga sektorn. Totalt var tillväxttakten för forskningsutgifterna en procentenhet långsammare än året innan.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten ökade år 2020 och var 2,9 procent, år 2019 var andelen 2,8 procent. År 2021 uppskattas utgifterna för forskning och utveckling öka med omkring 220 miljoner euro och BNP-andelen uppskattas förbli på samma nivå som år 2020.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2013–2021*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2013–2021*

Källa: Forskning och utveckling 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (151,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2020/tkke_2020_2021-10-28_tie_001_sv.html