Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistiken över telekommunikation upphör vid Statistikcentralen

I fortsättningen produceras uppgifterna av Kommunikationsverket.


Senast uppdaterad 11.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/tvie_2010-06-11_uut_001_sv.html