Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över företagens innovationsverksamhet våren 2010

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

TOL 2008 införs i statistiken över företagens innovationsverksamhet våren 2010, då resultaten för undersökningen om innovationsverksamheten för åren 2006-2008 publiceras.

Innovationsundersökningen omfattar följande tvåsiffernivåer i TOL 2008:

05-09 Utvinning av mineral
10-33 Tillverkning
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla
36-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
49-53 Transport och magasinering
58 Förlagsverksamhet
61 Telekommunikation
62 IT-tjänster
63 Informationstjänster
64-66 Finans- och försäkringsverksamhet
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

Statistikuppgifterna publiceras i regel på tvåsiffernivå - till vissa delar är publiceringsnivån en kombination av tvåsiffernivåer.


Senast uppdaterad 10.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/inn_2009-08-28_uut_001_sv.html