Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Undersökningen om företagens innovationsverksamhet genomförs vartannat år i alla EU-medlemsländer. Den är en del av samprojektet Community Innovation Survey (CIS) som koordineras av Eurostat. Ett viktigt syfte med innovationsundersökningen är att undersöka hur allmänt det är med innovationsverksamhet i företagen samt att kartlägga drag och åtgärder som är förknippade med den. I undersökningen används en EU-harmoniserad blankett för datainsamling samt enhetliga avgränsningar och metoder. De centrala begreppen grundar sig på OECD:s och Eurostats definitioner (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004) och Europeiska Unionens förordningar kräver för sin del att uppgifterna samlas in (Europeiska parlamentets och rådets beslut (nr 1608/2003/EC) och EU-kommissionens förordning om implementering (nr 1450/2004)). Innovationsverksamhet och innovationer är förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling samt för konkurrenskraft och välfärd. Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) är en viktig faktor i innovationsverksamheten, men i sin helhet är innovationsverksamhet ett betydligt vidare begrepp än forsknings- och utvecklingsverksamhet. I innovationsverksamheten ingår en stor mängd olika åtgärder som inte ingår i forsknings- och utvecklingsverksamhet; innovationsindikatorerna och -statistiken beskriver företagens utvecklingsprocesser från början till slutet, ända från uppgiftskällorna för idéerna till hur allmänna de införda innovationerna är.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/meta_sv.html