Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Joka toinen vuosi toteutettava yritysten innovaatiotoiminta -tutkimus on osa Eurostatin koordinoimaa, kaikissa EU:n jäsenmaissa toteutettavaa yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS). Innovaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys sekä kartoittaa innovaatiotoimintaan liittyviä piirteitä ja toimenpiteitä. Tutkimuksessa käytetään EU-harmonisoitua tiedonkeruulomaketta sekä yhtenäisiä rajauksia ja menetelmiä. Tutkimuksen keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004) ja Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EC) ja EU:n komission implementointiasetus (No 1450/2004)). Innovaatiotoiminta ja innovaatiot ovat taloudellisen kasvun ja kehityksen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) on keskeinen innovaatiotoiminnan osatekijä, mutta kokonaisuudessaan innovaatiotoiminta on huomattavasti tutkimus- ja kehittämistoimintaa laajempi käsite. Innovaatiotoiminta sisältää lukuisia tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuulumattomia toimia; innovaatioindikaattorit ja -tilastot kuvaavat yritysten kehittämisprosesseja alusta loppuun, aina ideoiden tietolähteistä käyttöönotettujen innovaatioiden yleisyyteen.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/meta.html