Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2020

Ekonomin ökade mest i Egentliga Tavastland och på Åland år 2019

Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i fasta priser i ungefär hälften av landskapen år 2019. Av landskapen klarade sig Egentliga Tavastland och Åland bäst. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000–2019. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifterna från september 2020. Uppgifterna för år 2019 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Förändringen i förädlingsvärdets volym i landskapen år 2019, %

Förändringen i förädlingsvärdets volym i landskapen år 2019, %

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2018, %

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2018, %

Källa: Regionalräkenskaper 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Huhtala 029 551 3719, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, Eljas Tuomaala 029 551 2723, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2019/altp_2019_2020-11-25_tie_001_sv.html