Ämnen
Samhällsekonomi

Tillgångs-, användnings- och input-outputtabeller

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över tillförsel, användning och input-output tabeller är en del av nationalräkenskaperna och beskriver produktflödena inom samhällsekonomin. Med hjälp av uppgifterna kan man analysera produktionsverksamhetens struktur och beroendet mellan näringsgrenarna. Uppgifterna samlas in från tiotals olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markku Räty
överaktuarie
029 551 2647
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna