Ämnen
Samhällsekonomi

Tillgångs-, användnings- och input-outputtabeller

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över tillförsel, användning och input-output tabeller är en del av nationalräkenskaperna och beskriver produktflödena inom samhällsekonomin. Med hjälp av uppgifterna kan man analysera produktionsverksamhetens struktur och beroendet mellan näringsgrenarna. Uppgifterna samlas in från tiotals olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik utgjorde importprodukterna 27 procent av insatsförbrukningen år 2019. De därefter största importandelarna efter användningsklass visade fasta bruttoinvesteringar (18 procent) och hushållens konsumtionsutgifter (13 procent). På hela ekonomins nivå var…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markku Räty
överaktuarie
029 551 2647
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna