Ämnen
Samhällsekonomi

Betalningsbalans och utlandsställning

Finlands officiella statistik (FOS)
Betalningsbalansen beskriver samhällsekonomins externa balans både ur real- och finansekonomins synvinkel. Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs månatligen och kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, 4:e kvartalet
databasoffentliggörande | Betalningsbalans och utlandsställning 2023, januari, revidering av uppgifter
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2023, januari
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, december
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, november
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, 3:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.03.2023

Varor och tjänster, kvartalsvis

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2006Q12006Q22006Q32006Q42007Q12007Q22007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4
1 2772 2772 2111 4361 1292 4663 2242 1541 4052 3271 6381 655948023082 501-4681 107-792 010-362-592109-698-1 528-753-107-735-743-355-531-534-826-773-350-428-894600-270-639-646-463-517-1 154-26-258468-573-399-931-1 026174-258-449913-1 473-135-8762 663-588-3153789-2 553-2 497-2 042-237
15.03.2023

Utlänsk bruttoskuld, kvartalsvis

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Bytesbalans och kapitalbalans, kvartalsvis

CA BytesbalansG VarorS TjänsterIN1 PrimärinkomstIN2 SekundärinkomstKA Kapitalbalans
2006Q11 6702 534-1 257866-47335
2006Q25463 820-1 543-1 282-45041
2006Q32 7883 560-1 349994-41641
2006Q41 7933 199-1 763972-61541
2007Q11 1772 768-1 639587-53934
2007Q2584 142-1 677-1 963-44536
2007Q33 8364 577-1 354988-37536
2007Q42 4644 269-2 115840-53036
2008Q11 6432 879-1 474815-57736
2008Q2-6014 136-1 809-2 487-44140
2008Q32 0812 704-1 066866-42339
2008Q41 8173 242-1 587785-62339
2009Q13241 623-1 529808-57930
2009Q2-6092 944-2 142-787-62538
2009Q31 1071 568-1 2601 325-52738
2009Q42 8073 458-957859-55338
2010Q1-193792-1 260843-56937
2010Q2-3222 187-1 081-786-64343
2010Q35741 237-1 3161 178-52443
2010Q42 7443 217-1 2071 224-49042
2011Q1-534738-1 100506-67847
2011Q2-1 871772-1 365-1 037-24147
2011Q3473785-676844-48043
2011Q4-91912-710494-71544
2012Q1-2 110144-1 672329-91148
2012Q2-1 239965-1 719-472-1314
2012Q321895-1 002646-51836
2012Q4-802416-1 151461-527103
2013Q1-1 112477-1 220295-66554
2013Q2-1 4181 054-1 409-394-66855
2013Q3-477179-710768-71454
2013Q4-664643-1 178527-65656
2014Q1-1 04067-894606-82034
2014Q2-1 584389-1 162-192-61934
2014Q3-366272-623525-54135
2014Q4233686-1 1151 328-66769
2015Q1-1 142-128-765710-95940
2015Q2-1 1261 653-1 053-1 061-66640
2015Q3483199-4681 070-31739
2015Q4-197186-8241 109-66838
2016Q1-990-232-414499-84322
2016Q2-2 249466-930-1 394-39223
2016Q3-384125-642781-64829
2016Q4-725-335-8191 097-66736
2017Q1-348322-348212-53442
2017Q2-1 937529-554-1 389-52344
2017Q3167481-396565-48245
2017Q4303168-100736-50146
2018Q1-85636-609383-66648
2018Q2-3 015727-1 126-2 059-55647
2018Q3-769-327-604701-53951
2018Q4333-173-8531 908-54948
2019Q11181 024-850817-87347
2019Q2-3 45179-337-2 673-52147
2019Q3528-327-1221 524-54747
2019Q42 0571 527-6141 552-40847
2020Q1-1 460-264-1 209652-63950
2020Q2-1 130847-982-141-85350
2020Q3585-33-8431 896-43550
2020Q43 3272 1994641 612-94850
2021Q1-289142-7301 246-94743
2021Q222644-675695-64243
2021Q31 755793-7412 241-53921
2021Q4-25872168-263-78543
2022Q1-2 554-1 388-1 165640-64152
2022Q2-6 140-460-2 038-2 917-72534
2022Q3-1 609-286-1 7561 038-60548
2022Q4-36895-1 132876-67512
15.03.2023

Kapitalbalans och nettoställning mot utlandet, kvartalsvis

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Björklund
överaktuarie
029 551 3296
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna