Ämnen
Samhällsekonomi

Betalningsbalans och utlandsställning

Finlands officiella statistik (FOS)
Betalningsbalansen beskriver samhällsekonomins externa balans både ur real- och finansekonomins synvinkel. Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs månatligen och kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen visade bytesbalansen ett överskott i november 2022. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 29 % från året innan. Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet.

Läs mer

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, november
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, 3:e kvartalet
databasoffentliggörande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, oktober, revidering av uppgifter
meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, oktober

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
16.12.2022

Varor och tjänster, kvartalsvis

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2006Q12006Q22006Q32006Q42007Q12007Q22007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3
1 2772 2772 2111 4361 1292 4663 2242 1541 4052 3271 6381 655948023082 501-4681 107-792 010-362-592109-698-1 528-753-107-735-743-355-531-534-826-773-350-428-894600-270-639-646-463-517-1 154-26-258468-573-399-931-1 026174-258-449913-1 473-135-8762 663-692-11932812-2 656-2 698-2 139
16.12.2022

Utlänsk bruttoskuld, kvartalsvis

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
16.12.2022

Bytesbalans och kapitalbalans, kvartalsvis

CA BytesbalansG VarorS TjänsterIN1 PrimärinkomstIN2 SekundärinkomstKA Kapitalbalans
2006Q11 6702 534-1 257866-47335
2006Q25463 820-1 543-1 282-45041
2006Q32 7883 560-1 349994-41641
2006Q41 7933 199-1 763972-61541
2007Q11 1772 768-1 639587-53934
2007Q2584 142-1 677-1 963-44536
2007Q33 8364 577-1 354988-37536
2007Q42 4644 269-2 115840-53036
2008Q11 6432 879-1 474815-57736
2008Q2-6014 136-1 809-2 487-44140
2008Q32 0812 704-1 066866-42339
2008Q41 8173 242-1 587785-62339
2009Q13241 623-1 529808-57930
2009Q2-6092 944-2 142-787-62538
2009Q31 1071 568-1 2601 325-52738
2009Q42 8073 458-957859-55338
2010Q1-193792-1 260843-56937
2010Q2-3222 187-1 081-786-64343
2010Q35741 237-1 3161 178-52443
2010Q42 7443 217-1 2071 224-49042
2011Q1-534738-1 100506-67847
2011Q2-1 871772-1 365-1 037-24147
2011Q3473785-676844-48043
2011Q4-91912-710494-71544
2012Q1-2 110144-1 672329-91148
2012Q2-1 239965-1 719-472-1314
2012Q321895-1 002646-51836
2012Q4-802416-1 151461-527103
2013Q1-1 112477-1 220295-66554
2013Q2-1 4181 054-1 409-394-66855
2013Q3-477179-710768-71454
2013Q4-664643-1 178527-65656
2014Q1-1 04067-894606-82034
2014Q2-1 584389-1 162-192-61934
2014Q3-366272-623525-54135
2014Q4233686-1 1151 328-66769
2015Q1-1 142-128-765710-95940
2015Q2-1 1261 653-1 053-1 061-66640
2015Q3483199-4681 070-31739
2015Q4-197186-8241 109-66838
2016Q1-990-232-414499-84322
2016Q2-2 249466-930-1 394-39223
2016Q3-384125-642781-64829
2016Q4-725-335-8191 097-66736
2017Q1-348322-348212-53442
2017Q2-1 937529-554-1 389-52344
2017Q3167481-396565-48245
2017Q4303168-100736-50146
2018Q1-85636-609383-66648
2018Q2-3 015727-1 126-2 059-55647
2018Q3-769-327-604701-53951
2018Q4333-173-8531 908-54948
2019Q11181 024-850817-87347
2019Q2-3 45179-337-2 673-52147
2019Q3528-327-1221 524-54747
2019Q42 0571 527-6141 552-40847
2020Q1-1 460-264-1 209652-63950
2020Q2-1 130847-982-141-85350
2020Q3585-33-8431 896-43550
2020Q43 3272 1994641 612-94850
2021Q1-397124-8161 260-96445
2021Q2-39664-783748-66745
2021Q31 741794-7612 266-55823
2021Q4-23675557-246-80145
2022Q1-2 742-1 389-1 267654-74049
2022Q2-6 785-493-2 205-3 333-75454
2022Q3-1 716-323-1 8161 074-65250
16.12.2022

Kapitalbalans och nettoställning mot utlandet, kvartalsvis

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Björklund
överaktuarie
029 551 3296
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna