Ämnen
FöretagSamhällsekonomi

Utländska direktinvesteringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utländska direktinvesteringar är en del av betalningsbalansen och beskriver det kapital som en utländsk (finländsk) placerare har direktinvesterat i Finland i en enhet (utomlands) och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade värdet av stocken av utländska direktinvesteringar i Finland med 2,5 miljarder euro under 2021 och var 76,2 miljarder euro i slutet av året. Värdet av finländska investeringar i utlandet ökade med 7,2 miljarder euro och i slutet av året var investeringsstocken 125,0 miljarder euro.

Läs mer

meddelande | Utländska direktinvesteringar 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Kinnarinen
överaktuarie
029 551 3428
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna