Företag

Nyckeltal

Anhängiggjorda konkurser

327
Maj 2024
Konkurser och företagssaneringar
Uppdaterad: 2024-06-13

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus4,9%
April 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-05-30

Lediga arbetsplatser

60 000
1:a kvartalet 2024
Undersökning om lediga arbetsplatser
Uppdaterad: 2024-05-20

Finländska dotterbolag utomlands

5 788
2022
Finländska dotterbolag utomlands
Uppdaterad: 2024-04-30

Deltagare i kursutbildning som företag arrangerar

354 600
2020
CVTS, företagens personalutbildning
Uppdaterad: 2023-06-29

Grundskolor

2 014
2023
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Uppdaterad: 2024-04-03

Statistik om ämnet

Publikationer

meddelande | Reparationsbyggande 2023, renovering av bostäder och bostadsbyggnader
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2024, maj, konkurser
meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2024, april
meddelande | Industrins orderingång 2024, april
meddelande | Arbetskraftskostnadsindex 2024, 1:a kvartalet
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2023, slutbehandlade företagssaneringsärenden