Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Reparationsbyggande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande. Uppgifterna baserar sig på en enkät som utförs bland bostadsaktiebolag, aravahyreshus och byggföretag. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen användes 0,8 miljarder euro för reparation av industri- och lagerbyggnader år 2021. Jämfört med året innan sjönk värdet av reparationerna av industri- och lagerbyggnader med 34,6 %. I förhållande till våningsytan var reparationskostnaderna för industri- och lagerbyggnader 14,0 €/m².

Läs mer

meddelande | Reparationsbyggand 2021, reparationer av lokalbyggnader
meddelande | Reparationsbyggande 2021, renovering av bostäder och bostadsbyggnader

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna