Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Reparationsbyggande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande. Uppgifterna baserar sig på en enkät som utförs bland bostadsaktiebolag, aravahyreshus och byggföretag. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Reparationsbyggande 2022, byggföretagens reparationer
meddelande | Reparationsbyggand 2022, reparationer av lokalbyggnader
meddelande | Reparationsbyggande 2022, renovering av bostäder och bostadsbyggnader
meddelande | Reparationsbyggande 2021, byggföretagens reparationer
meddelande | Reparationsbyggand 2021, reparationer av lokalbyggnader
meddelande | Reparationsbyggande 2021, renovering av bostäder och bostadsbyggnader

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Värdet av byggföretagens entreprenader efter näringsgren 2018-2022

Reparationsbyggandets och nybyggnadens andelar av byggföretagens omsättning årvis efter företagsstorlek

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Värdet av byggföretagens entreprenader 2018-2022, miljoner euro

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna