Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Trädgårdsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Trädgårdsstatistiken omfattar arealerna av och skördeuppgifterna för trädgårdsväxter på friland och i växthus. Uppgifterna inhämtas årligen med en förfrågan till trädgårdsföretagen.

Producent:

Naturresursinstitutet