Jord- och skogsbruk samt fiske

Publikationer

meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2024, februari
meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2024, februari, preliminär
meddelande | Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) 2023, preliminära uppgifter II
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2024, januari
meddelande | Producentprisindex för lantbruk 2024, januari, preliminär