Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi beskriver den ekonomiska verksamheten och strukturen hos lantbruksföretag. De huvudsakliga uppgiftskällorna för statistiken är lantbruksföretagens skatteuppgifter, uppgifter i landsbygdsnäringsregistret samt enkäter riktade till gårdarna. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Det totala antalet gårdar har minskat med sammanlagt omkring 39 procent från år 2004 till år 2020. Den största minskningen, omkring 90 procent, har skett bland gårdar som är mindre än fem hektar. Sedan 2004 har antalet gårdar ökat endast bland gårdar som är större än 100 hektar. Antalet gårdar i de…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juhapekka Kyllönen
överaktuarie
029 551 2917
Revidering av uppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna