Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

År 2022 utgjorde de totala inkomsterna från lantbruket bara en fjärdedel av lantbrukarfamiljernas statsskattepliktiga inkomster

meddelande | Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2022

Korrigering

Databastabell/Databastabeller inom statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Inom statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi publiceras nya databastabeller.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens uppgifter kommer bara 25 procent av lantbrukarfamiljernas totala inkomster från jordbrukets sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster. Lantbruksinkomsternas andel av de totala inkomsterna var ännu år 2000 omkring 37 procent.  

Viktiga punkter

 • År 2022 var antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk totalt 39 237.
 • Då man summerar resultatet hos alla skattskyldiga inom lantbruket var resultatet av lantbruket 949 miljoner euro år 2022.

Ändring

Inom statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi publiceras nya databastabeller.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Jordbrukarens genomsnittsålder
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Registrering i gårdsbruksregistret
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Gårdsstorlek
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Produktionsinriktning
 • Stödområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ägare
 • Juridisk form
 • Landskap
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Produktionsinriktning
 • Landskap
 • Jordbrukarens genomsnittsålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juhapekka Kyllönen
överaktuarie
029 551 2917
Ansvarig avdelningschef