Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2022

Gårdarnas genomsnittliga storlek har fortsatt att öka

Det totala antalet gårdar har minskat med sammanlagt omkring 39 procent från år 2004 till år 2020. Den största minskningen, omkring 90 procent, har skett bland gårdar som är mindre än fem hektar. Sedan 2004 har antalet gårdar ökat endast bland gårdar som är större än 100 hektar. Antalet gårdar i denna storleksklass har mer än fördubblats mellan 2004 och 2020. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2020.

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1 i översikten. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 30.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2020/mmtal_2020_2022-03-30_tie_001_sv.html