Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Gårdarnas genomsnittliga storlek har fortsatt att öka
30.3.2022
Det totala antalet gårdar har minskat med sammanlagt omkring 39 procent från år 2004 till år 2020. Den största minskningen, omkring 90 procent, har skett bland gårdar som är mindre än fem hektar. Sedan 2004 har antalet gårdar ökat endast bland gårdar som är större än 100 hektar. Antalet gårdar i denna storleksklass har mer än fördubblats mellan 2004 och 2020. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2020.

Beskrivning: Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004. Den nya statistiken publiceras bara på Statistikcentralens webbsidor. Statistikens första referensår är år 2005. Statistiken beskriver den ekonomiska verksamheten och strukturen hos lantbruksföretagen i Finland. De huvudsakliga uppgiftskällorna i statistiken är lantbruksföretagens skatteuppgifter, uppgifter i landsbygdsnäringsregistret samt enkäter riktade direkt till gårdarna. I statistiken granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter område, produktionsinriktning och gårdens storlek.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, företag, förmögenhet, gårdar, gårdsbruk, inkomster, lantgårdar, lantbruksstöd, privata skogsägare, privatskogsbruk, skogsbranschen, skogsbruk, skulder, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskar
2.4.2015
Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskade i samband med offentliggörandet av uppgifterna för år 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/index_sv.html