Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeMiljö och natur

Virkesuttag och virkesförrådets avgång

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över virkesuttag och virkesavgång beskriver mängderna stamved som avverkats för skogsindustri och för energiproduktion samt avgången av stamved som blir kvar i skogen som hyggesrester och som naturligt döda stamved. Uppgifterna sammanställs av Naturresursinstitutets data och publiceras som en preliminär statistik och en slutlig statistik varje år.

Producent:

Naturresursinstitutet