Miljö och natur

Nyckeltal

Hushållers växthusgasar

5 377 804ton CO2-ekv.
2021
Lufträkenskaper
Uppdaterad: 2023-09-29

Publikationer

meddelande | Avfallsstatistik 2022, kommunalt avfall
meddelande | Stenkolsförbrukning 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 3:e kvartalet, import och export av energi
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, elanskaffning och elförbrukning
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, energiförbrukning inom samfärdsel