Miljö och natur

Nyckeltal

Växthusgasutsläpp totalt exklusive LULUCF-sektorn

40 629tusen ton CO2-ekv.
2023
Växthusgaser
Uppdaterad: 2024-05-30

Hushållens växthusgasutsläpp

5 377 804ton CO2-ekv.
2021
Lufträkenskaper
Uppdaterad: 2023-09-29

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet

54 425miljoner euro
2022
Miljöaffärsverksamhet
Uppdaterad: 2023-12-11

Publikationer

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, energiförbrukning inom samfärdsel, preliminär
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 1:a–4:e kvartalet, 1:a revideringen
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 1:a revideringen
databasoffentliggörande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, elanskaffning och elförbrukning, 1:a revideringen