Ämnen
Miljö och natur

Klimatstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
I månadsstatistiken anges månadsmedeltemperaturen och nederbördssumman samt snödjupet den 15:e dagen i månaden för det pågående och det gångna året. Årsstatistiken anger den årliga medeltemperaturen och nederbördssumman i form av långa tidsserier. Den nuvarande statistiska jämförelseperioden är 1991-2020. Statistiken publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Meteorologiska institutet

Statistikens primäruppgifter