Ämnen
Miljö och naturSamhällsekonomi

Miljösubventioner

Statistiken över miljösubventioner beskriver allokeringen av miljösubventioner och andra inkomstöverföringar som finska staten och utlandet betalar samt beloppen efter sektor och näringsgren. Stöden klassificeras enligt åtgärder som beskriver förorening av miljön och sparande av naturresurser.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna