Ämnen
Miljö och naturSamhällsekonomi

Materialflödesräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i ton hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna, som beskriver växelverkan mellan miljö och ekonomi. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Korrigering av tidsserie
Läs mer om ändringen

Korrigering

Materialflöden i samhällsekonomin informationen korrigerad
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

Materialflöden i samhällsekonomin informationen korrigerad
Läs mer om korrigeringen

Publikationer

databasoffentliggörande | Materialflöden i samhällsekonomin 2021, preciserad information
meddelande | Materialflöden i samhällsekonomin 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirtonen
överaktuarie
029 551 3093
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna