Ämnen
Miljö och naturSamhällsekonomi

Materialflödesräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i ton hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna, som beskriver växelverkan mellan miljö och ekonomi. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen minskade år 2021 de inhemska direkta inflödena, dvs. mängden material som tagits i bruk från naturen i Finland, med 1,2 procent från året innan. De uppgick till nästan 240 miljoner ton. Relativt sett minskade användningen av torv mest, då den inhemska torvtäkten sjönk med 40 procent. Industrins uttag av rundvirke ökade. Den inhemska materialkonsumtionen, som beaktar import och export, sjönk framför allt på grund av minskad förbrukning av fossila energimaterial.

Läs mer

meddelande | Materialflöden i samhällsekonomin 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirtonen
överaktuarie
029 551 3093
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna