Ämnen
Miljö och natur

Hydrologiska observationer

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över hydrologiska observationer omfattar statistik från utvalda hydrologiska mätstationer från Finland. Statistik kommer från olika hydrologiska parametrar, inklusive nederbörd, snöns vattenvärde, ytvattentemperatur, vattenföringen och istjocklek. Statistiken uppdateras varje månad.

Producent:

Finlands miljöcentral

Statistikens primäruppgifter

Statistikens webbsida i Finlands miljöcentrals tjänst