Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöskyddsutgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, servicenäringarna, hushållen, staten och kommunerna. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur olika register. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

I databastabellen 118q Miljöskyddsutgifter har betalda transfereringar tagits bort. Dessa uppgifter kommer i framtiden att finnas tillgängliga i statistiken över miljösubventioner.
Läs mer om ändringen

Nyckeltal

Hushållens miljöskyddsutgifter

1 023Miljoner euro
2021
Miljöskyddsutgifter
Uppdaterad: 2023-10-25

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Industrins miljöskyddsutgifter efter näringsgren (TOL 2008), enligt skyddsaktivitet och transaktion 2021

Miljöskyddsinvesteringar efter sektor 2017–2021

Driftsutgifter för miljöskydd efter sektor 2017–2021

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna