Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöskyddsutgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, servicenäringarna, hushållen, staten och kommunerna. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur olika register. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen miljöskyddsutgifterna började åter öka år 2020 efter ett års paus. De ökade med knappa 4 procent från året innan. I huvudsak skedde ökningen år 2020 inom den offentliga sektorn. Statistiken täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning och energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.


Läs mer

meddelande | Miljöskyddsutgifter 2020
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna