Ämnen
EnergiMiljö och naturPriser och konsumtion

Stenkolsförbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över stenkolsförbrukningen beskriver användningen av stenkol inom el- och värmeproduktionen. Uppgifterna samlas in från stora användare av stenkol, dvs. industriföretag och städer. Uppgifterna om småförbrukare uppskattas utifrån tidigare års förbrukning. Uppgifterna offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 8 procent under januari–september 2022 jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1 277 tusen ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme och för industrin; till sitt energiinnehåll motsvarade det 33 petajoule. Under januari–september var stenkolsförbrukningen 55 procent lägre än under 2000-talet i genomsnitt.

Läs mer

meddelande | Stenkolsförbrukning 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Stenkolsförbrukning 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Stenkolsförbrukning 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
31.10.2022

Stenkolsförbrukning 2000M01-2022M09*

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2000M01613
2000M02447
2000M03390
2000M04252
2000M05288
2000M0698
2000M0781
2000M08217
2000M09273
2000M10383
2000M11395
2000M12471
2001M01494
2001M02598
2001M03636
2001M04431
2001M05343
2001M06262
2001M07188
2001M08210
2001M09230
2001M10326
2001M11425
2001M12566
2002M01583
2002M02440
2002M03418
2002M04322
2002M05192
2002M06129
2002M07211
2002M08272
2002M09455
2002M10761
2002M11774
2002M12797
2003M01823
2003M02755
2003M03727
2003M04659
2003M05572
2003M06381
2003M07378
2003M08488
2003M09646
2003M10705
2003M11702
2003M12802
2004M01891
2004M02716
2004M03664
2004M04546
2004M05490
2004M06459
2004M07406
2004M08477
2004M09430
2004M10525
2004M11630
2004M12483
2005M01382
2005M02432
2005M03574
2005M04280
2005M05232
2005M0691
2005M0750
2005M0894
2005M0991
2005M10206
2005M11304
2005M12458
2006M01552
2006M02593
2006M03664
2006M04420
2006M05369
2006M06452
2006M07501
2006M08578
2006M09681
2006M10658
2006M11665
2006M12452
2007M01562
2007M02677
2007M03509
2007M04341
2007M05241
2007M06299
2007M07111
2007M08301
2007M09502
2007M10644
2007M11748
2007M12721
2008M01414
2008M02334
2008M03332
2008M04233
2008M05155
2008M06180
2008M0799
2008M08203
2008M09379
2008M10438
2008M11527
2008M12572
2009M01608
2009M02613
2009M03498
2009M04299
2009M05218
2009M06183
2009M07165
2009M08235
2009M09287
2009M10356
2009M11466
2009M12650
2010M01833
2010M02759
2010M03658
2010M04465
2010M05297
2010M06189
2010M07176
2010M08166
2010M09327
2010M10455
2010M11618
2010M12827
2011M01779
2011M02735
2011M03662
2011M04290
2011M05322
2011M06142
2011M0762
2011M08108
2011M09146
2011M10251
2011M11315
2011M12341
2012M01440
2012M02511
2012M03362
2012M04275
2012M05181
2012M0689
2012M0761
2012M0889
2012M09203
2012M10306
2012M11309
2012M12570
2013M01566
2013M02523
2013M03670
2013M04486
2013M05205
2013M06158
2013M07181
2013M08246
2013M09318
2013M10450
2013M11413
2013M12379
2014M01486
2014M02334
2014M03317
2014M04255
2014M05205
2014M06139
2014M07245
2014M08251
2014M09287
2014M10340
2014M11318
2014M12342
2015M01408
2015M02347
2015M03298
2015M04230
2015M05139
2015M0657
2015M0746
2015M0880
2015M09141
2015M10268
2015M11256
2015M12300
2016M01489
2016M02345
2016M03358
2016M04292
2016M05195
2016M06151
2016M07116
2016M08156
2016M09202
2016M10410
2016M11447
2016M12417
2017M01362
2017M02341
2017M03366
2017M04309
2017M05290
2017M06193
2017M07142
2017M08127
2017M09192
2017M10286
2017M11289
2017M12314
2018M01351
2018M02363
2018M03443
2018M04287
2018M05171
2018M06144
2018M07210
2018M08127
2018M09131
2018M10237
2018M11288
2018M12355
2019M01403
2019M02285
2019M03295
2019M04206
2019M05156
2019M06100
2019M0795
2019M0878
2019M09100
2019M10204
2019M11247
2019M12213
2020M01198
2020M02225
2020M03207
2020M04167
2020M0587
2020M0669
2020M0748
2020M0856
2020M0965
2020M10108
2020M11153
2020M12172
2021M01209
2021M02235
2021M03204
2021M04133
2021M0593
2021M0650
2021M0756
2021M0853
2021M09145
2021M10149
2021M11212
2021M12301
2022M01*260
2022M02*233
2022M03*203
2022M04*177
2022M05*129
2022M06*42
2022M07*36
2022M08*66
2022M09*132
31.10.2022

Stenkolsförbrukning 1970-2021

31.10.2022

Stenkolslagret i slutet av månaden 2006M01-2022M09

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aira Hast
överaktuarie
029 551 3394

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna