Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Trots energikrisen var de förnybara energikällornas andel av totalförbrukningen av energi oförändrad år 2022

översikt | Energianskaffning och -förbrukning 31.12.2022

Enligt Statistikcentralen uppgick den totala energiförbrukningen i Finland till 1,29 miljoner terajoule (TJ) år 2022. Förbrukningen sjönk med 5 procent från året innan. Användningen av förnybara energikällor minskade med 6 procent, men andelen av den totala förbrukningen var fortsättningsvis 42 procent. Också användningen av fossila bränslen och torv sjönk med totalt 6 procent. Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och användningen av bränslen var 32,2 miljoner ton och minskade med 3 procent från året innan.

Väsentliga förändringar 2022

Flera stora förändringar skedde på energimarknaden under 2022. I början av året inträffade en skogsindustristrejk i Finland, vilket minskade användningen av träbränslen och avbröt tillväxttrenden för förnybar energi.

Som reaktion på Rysslands storskaliga attack mot Ukraina införde Europeiska unionen olika restriktioner för handeln med Ryssland. Andelen energi som importerades från Ryssland av totalförbrukningen av energi var 18 % år 2022, medan den ett år tidigare hade varit 32 %. Importen av el och naturgas via rörledningen från Ryssland till Finland slutade helt i maj. Importen av flytande naturgas (LNG) från Ryssland ökade med 31 % år 2022.

Marknadspriserna på gas och el steg exceptionellt högt i Europa hösten 2022, vilket också återspeglades i energipriset i Finland. Det höga priset i Europa orsakades av en minskning av naturgasimporten från Ryssland och behovet av att lagra naturgas, samt en torr sommar och underhållsstopp av fransk kärnkraft.

Den inhemska elproduktionen var på samma nivå som året innan, men produktionsstrukturen förändrades. Vindkraften ökade med 41 % och kärnkraften med 7 %. Den bränslebaserade produktionen sjönk med 13 %.

Slutförbrukningen av energi sjönk med 5 % på grund av sparåtgärder, höga priser, det milda vädret och försvagade konjunkturutsikter.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Totalförbrukning av energi efter energikälla 2021-2022

Förnybara energikällor 1990-2022

Slutförbrukning av energi efter sektor 2020-2022

Slutförbrukning av energi 1990-2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Databastabeller med relevanta bakgrundsfakta för publikationen
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Produktion/Förbrukning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Produktion/skaffning av elektricitet
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Energikälla
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Produktion/skaffning av elektricitet
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Energikälla
 • Transportsektorn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Oljeprodukt
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3)
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Energikälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Energikälla för el
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektorn för konsumtion av elektricitet
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektorn för konsumtion av fjärrvärme
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sector
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utsläppssektorn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utsläppssektorn
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Energiprodukt
 • Land
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Energiprodukt
 • Land
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Heikkinen
överaktuarie
029 551 3494
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef