Transport och turism

Nyckeltal

Årsförändring av utrikes sjötransporter

minus8,9%
April 2024
Utrikes sjöfart
Uppdaterad: 2024-06-07

Passagerare på Finlands flygplatser

1 591 846
Maj 2024
Luftfart
Uppdaterad: 2024-06-14

Döda i vägtrafikolyckor

13
Maj 2024
Statistik över vägtrafikolyckor
Uppdaterad: 2024-06-19

Utrikesresor

7 280tusen resor
2023
Finländarnas resor
Uppdaterad: 2024-04-04

Fartyg i den egentliga handelsflottan

719
Maj 2024
Handelsflottan
Uppdaterad: 2024-06-11

Den totala volymen av godstransporten inom inrikes vägtrafik

49 179tusen ton
1:a kvartalet 2024
Varutransporter inom vägtrafiken
Uppdaterad: 2024-06-20

Publikationer

meddelande | Finländarnas resor 2024, vårperioden (januari-april)
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2024, 1:a kvartalet
meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2024, maj, preliminär