Transport och turism

Nyckeltal

Årsförändring av utrikes sjötransporter

+19,0%
Februari 2024
Utrikes sjöfart
Uppdaterad: 2024-04-08

Passagerare på Finlands flygplatser

1 499 955
Februari 2024
Luftfart
Uppdaterad: 2024-03-21

Döda i vägtrafikolyckor

17
Februari 2024
Statistik över vägtrafikolyckor
Uppdaterad: 2024-03-19

Utrikesresor

7 280tusen resor
2023
Finländarnas resor
Uppdaterad: 2024-04-04

Fartyg i den egentliga handelsflottan

716
Mars 2024
Handelsflottan
Uppdaterad: 2024-04-10

Den totala volymen av godstransporten inom inrikes vägtrafik

53 333tusen ton
4:e kvartalet 2023
Varutransporter inom vägtrafiken
Uppdaterad: 2024-03-22

Publikationer

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, elanskaffning och elförbrukning, preliminär
meddelande | Handelsflottan 2024, mars
meddelande | Utrikes sjöfart 2024, februari
meddelande | Inrikes sjötrafik 2024, februari
meddelande | Första registreringar av motorfordon 2024, mars