Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändningFöretag

Inkvarteringsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Inkvarteringsstatistiken beskriver utbudet och användningen av inkvarteringstjänster. I statistiken finns uppgifter om inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet och om genomsnittspriserna på övernattningar. Uppgifterna samlas in från inkvarteringsanläggningarna och de offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

I april 2022 bokfördes 1,38 miljoner övernattningsdygn för inhemska turister och 0,22 miljoner dygn för utländska turister. De inhemska turisternas övernattningar var 90 procent fler än i april 2021. Antalet övernattningar av utländska turister var fyra gånger fler än året innan. Det totala antalet övernattningar i april 2022 var på samma nivå som i april 2019 före coronapandemin. Siffrorna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik.

Läs mer

meddelande | Inkvarteringsstatistik 2022, april, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
13.04.2022

Årliga övernattningar landskapsvis 1995-2021

25.05.2022

Månatliga övernattningar landskapsvis

13.04.2022

Övernattningar av utländska turister landskapsvis 2019 och 2021

25.05.2022

Genomsnittspriset på hotellrum

25.05.2022

Hotellrum kapacitetsutnyttjandegrad

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pukkila
överaktuarie
029 551 3478
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.