Kultur, massmedier och tidsanvändning

Nyckeltal

Utrikesresor

7 280tusen resor
2023
Finländarnas resor
Uppdaterad: 2024-04-04

Värdet av massmediemarknaden

3 895miljoner euro
2022
Massmediestatistik
Uppdaterad: 2023-11-22

Publikationer

meddelande | Finländarnas resor 2024, april
meddelande | Finländarnas resor 2024, mars
meddelande | Finländarnas resor 2024, februari
meddelande | Inkvarteringsstatistik 2024, mars, preliminär