Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändningSamhällsekonomi

Satelliträkenskaper för kultur

Satelliträkenskaper för kultur (kultursatelliten) är en helhet som kompletterar nationalräkenskaperna och som beskriver kulturens ekonomiska betydelse. Uppgiftskällan är det material som använts vid framställningen av nationalräkenskaperna. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter minskade utbudet och efterfrågan av kultur under det första coronaåret 2020 också i förhållande till hela ekonomin. Vissa servicenäringsgrenar, bl.a. kulturbranschen, drabbades särskilt hårt av restriktionerna och nedstängningsåtgärderna. Beräkningarna görs på basis av uppgifterna på den mest detaljerade nivån i nationalräkenskaperna som produceras med 14 månaders eftersläpning i stället för tidigare 19 månader. Därför kan satelliträkenskaperna för kultur publiceras redan i maj. De beräkningar som nu tagits fram utgör en fortsättning på den tidigare tidsserien.

Läs mer

meddelande | Satelliträkenskaper för kultur 2020

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Katri Soinne
planerare
029 551 2778

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna