Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändning

Finländarnas resor

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finländarnas resor beskriver resor och de personer som rest. Här ingår resor med övernattning i Finland och till utlandet, dagsresor till utlandet samt vart tredje år dagsresor i Finland. Uppgifterna samlas in med en urvalsundersökning och offentliggörs tre gånger om året och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Under maj–augusti 2022 statistikfördes fyra gånger så många fritidsresor till utlandet som under motsvarande period året innan. Sommaren 2022 gick utrikesresorna också till destinationer längre borta i Europa än sommaren innan, då tre av fyra utrikesresor gick till de nordiska och baltiska länderna. Antalet fritidsresor med övernattning i Finland minskade med nästan 15 procent från sommaren 2021. Siffrorna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens statistik över finländarnas resor.

Läs mer

meddelande | Finländarnas resor 2022, sommarperioden (maj-augusti), preliminär
meddelande | Finländarnas resor 2022, vårperioden (januari-april), preliminär
meddelande | Finländarnas resor 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
12.05.2022

Resor med övernattningar (12qp)

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2012201320142015201620172018201920202021
39 97039 04037 57038 06038 91039 49038 58038 72025 67031 180
20.10.2022

Fritidsresor med övernattning i Finland och till utlandet under maj-augusti 2012-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Laalo
överaktuarie
029 551 3496
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna