Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Kultur

Finlands officiella statistik (FOS)
Kulturstatistiken beskriver produktion, utbud, ekonomi, offentligt stöd, arbetskraft, utbildning, fritidssysselsättning och konsumtion inom olika konst- och kulturområden. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsutvecklingen år 2021 åter dålig inom kulturbranscherna på grund av coronapandemin. Enligt arbetskraftsundersökningen sysselsatte kulturnäringsgrenarna år 2020 omkring 111 000 personer, år 2021 bara ommkring 108 000.   Sysselsättningen bland huvudsysselsatta inom kulturyrken försvagades också, och uppgick till omkring 128 000 sysselsatta år 2021, medan antalet ännu var över 137 000 år 2020. Kulturyrkena sysselsätter både yrkesutövare, frilansare och stipendiater.


Läs mer

meddelande | Kultur 2021, kulturarbetskraft i Finland

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa Weckström
specialforskare
029 551 2348

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna