Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Kultur

Finlands officiella statistik (FOS)
Kulturstatistiken beskriver produktion, utbud, ekonomi, offentligt stöd, arbetskraft, utbildning, fritidssysselsättning och konsumtion inom olika konst- och kulturområden. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Kultur 2021, allmänna bibliotek

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa Weckström
specialforskare
029 551 2348

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna