Ämnen
Transport och turism

Järnvägsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Järnvägsstatistiken beskriver Finlands bannät, antalet järnvägsresor, mängden transporterat gods samt järnvägstrafikens olika prestationer. Statistiken sammanställs utgående från uppgifter från Trafikledsverket och järnvägsoperatörerna. På basis av uppgifterna offentliggörs kvartalsstatistik och mer omfattande årsstatistik.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Persontrafiken på järnvägarna

20 216tusen resor
4:e kvartalet 2023
Järnvägsstatistik
Uppdaterad: 2024-03-26

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Resor inom persontrafiken i fjärr- och närtrafik 2009-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna