Ämnen
Transport och turism

Inrikes sjötrafik

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna i Finland. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs delvis månatligen och delvis en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i november 2022 uppgick den totala transportvolymen i inrikes sjötrafik till 0,4 miljoner ton. Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade med 27 procent jämfört med november 2021. I november 2022 skedde nästan all inrikes sjötransport vid kusten.

Läs mer

meddelande | Inrikes sjötrafik 2022, november
meddelande | Inrikes sjötrafik 2022, oktober
meddelande | Inrikes sjötrafik 2022, september
meddelande | Inrikes sjötrafik 2022, augusti

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna