Ämnen
Transport och turism

Inrikes sjötrafik

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna i Finland. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs delvis månatligen och delvis en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Inrikes sjötrafik 2024, mars
meddelande | Inrikes sjötrafik 2024, februari
meddelande | Inrikes sjötrafik 2024, januari
meddelande | Inrikes sjötrafik 2023, december
meddelande | Inrikes sjötrafik 2023, november
meddelande | Inrikes sjötrafik 2023, oktober

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna