Ämnen
Transport och turism

Varutransporter inom vägtrafiken

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig trafik. Uppgifterna samlas in med en enkät till lastbilsinnehavare och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Den totala volymen av godstransporten inom inrikes vägtrafik

53 333tusen ton
4:e kvartalet 2023
Varutransporter inom vägtrafiken
Uppdaterad: 2024-03-22

Publikationer

meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2023
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2023, 1:a kvartalet
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2022

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Inrikes vägtrafik 2011-2023

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik årsvis 2011-2023

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna