Ämnen
Transport och turism

Varutransporter inom vägtrafiken

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig trafik. Uppgifterna samlas in med en enkät till lastbilsinnehavare och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter transporterades totalt 54 miljoner ton gods med lastbil i inrikes vägtrafik under andra kvartalet år 2022. Den transporterade godsmängden minskade med 11 procent jämfört med året innan. Transportarbetet ökade för sin del med en femtedel och uppgick till 7,5 miljarder tonkilometer.

Läs mer

meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2022, 1:a kvartalet
meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
20.04.2022

Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik årsvis

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
20112012201320142015201620172018201920202021
312 921293 592269 450273 879267 465274 541277 867270 739265 951259 056254 671

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
20.04.2022

Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik årsvis

Godsmängd, 1 000 tonTrafikarbete, mn kmTransportarbete, milj. tonkm
2011312 9212 28423 770
2012293 5921 91621 927
2013269 4501 93620 967
2014273 8791 79120 297
2015267 4651 61121 433
2016274 5411 87624 586
2017277 8671 95826 329
2018270 7391 89025 969
2019265 9511 89626 710
2020259 0561 82427 861
2021254 6711 85427 651

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jukka Tuominen
överaktuarie
029 551 3635
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna