Ämnen
Hälsa och social trygghetTransport och turism

Resandeinförsel och näthandel av alkohol

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken beskriver mängden alkohol i liter per dryckesslag som de finländska resenärerna hämtar med sig från sina resor samt omvandlat till 100-procentig alkohol. Resenärernas införsel av alkoholdrycker utgör en del av den icke statistikförda alkoholkonsumtionen.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd