Hälsa och social trygghet

Nyckeltal

Avlidna

63 219
2022
Avlidna
Uppdaterad: 2023-04-21

Statistik om ämnet

Publikationer

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2023
meddelande | Olycksfall i arbetet 2021, omständigheter och former för löntagarnas olycksfall i arbetet
databasoffentliggörande | Olycksfall i arbetet 2020, korrektion
översikt | Dödsorsaker 2022