Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Internationell rörlighet hos personalen inom social- och hälsovården

Finlands officiella statistik (FOS)
Uppgifterna är baserade på Statistikcentralens statistik sysselsättning med uppgifter om personal av utländskt ursprung inom social- och hälsovården samt Valviras TERHIKKI-register med uppgifter om utomlands bosatta personer med rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården i Finland. Denna statistik har sammanställts i sin nuvarande form sedan år 2009.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd