Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

FPA-rehabilitering

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över FPA-rehabilitering innehåller uppgifter om rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna, de kostnader som åtgärderna medfört samt om rehabiliteringspenningen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten