Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Dödsorsaker

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över dödsorsaker beskriver dödsorsakerna bland personer bosatta i Finland efter ålder, kön och andra demografiska faktorer. Uppgifterna samlas ur befolkningsdatasystemet och dödsattester och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser. Nya tabeller publiceras 9.12.2022 och gamla tabeller överföras till arkivdatabasen.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen dog 287 personer av narkotika år 2021, vilket är 29 fler än året innan. År 2021 var antalet narkotikadödsfall fler än någonsin under mäthistorien, dvs. från och med år 2006. Mest har dödsfallen ökat bland 30–44-åringar. Medianåldern för dem som dött av narkotika steg från 31 år till 35 år.

Läs mer

översikt | Dödsörsaker 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Airi Pajunen
överaktuarie
029 551 3605
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna