Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Dödsorsaker

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över dödsorsaker beskriver dödsorsakerna bland personer bosatta i Finland efter ålder, kön och andra demografiska faktorer. Uppgifterna samlas ur befolkningsdatasystemet och dödsattester och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Döda efter underliggande dödsorsak 1971-2022

Åldersstandardiserad dödlighet efter underliggande dödsorsak 1971-2022

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Airi Pajunen
överaktuarie
029 551 3605
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna