Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Pensioner från FPA

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över pensioner från FPA innehåller uppgifter om mottagarna av FPA:s pensionsförmåner och om de utbetalda beloppen. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten