Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Tobaksstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om försäljningen och konsumtionen av tobak, tobaksrökning samt om exponeringen för tobaksrök. Uppgifter om konsumtionen av tobaksprodukter fås från Tullens statistik över punktskatt. Uppgifter om tobaksrökning samlas in med hjälp av olika enkäter. Uppgifter publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Statistikens primäruppgifter