Ämnen
Hälsa och social trygghetPriser och konsumtion

Expedierade recept som ersätts av sjukförsäkringen

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över recept och ersatta läkemedel baserar sig på ersättningen för läkemedelskostnader. Samtliga personer som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen. I princip kan alla dessa få ersättning för läkemedel som en läkare eller tandläkare ordinerat. Sjukförsäkringsersättningen gäller endast läkemedelsbehandling som ges inom öppenvården läkemedel som används vid offentliga sjukhus ersätts inte.

Producent:

Folkpensionsanstalten