Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Underhållsstödet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över underhållsstöd innehåller uppgifter om mottagarna och de barn som omfattas av underhållsstöd samt om de underhållsstöd som betalats ut och de underhållsbidrag som drivits in. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten