Ämnen
Hälsa och social trygghetSamhällsekonomi

Sjukhusens produktivitet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller information om sjukhustjänsternas kostnader och produktivitet. Statistikmaterialet baserar sig på de uppgifter i hälso- och sjukvårdens vårdanmälningsregister Hilmo som sjukhusen anmäler till Institutet för hälsa och välfärd samt på kostnadsuppgifterna i de enskilda sjukhusen och inom den specialiserade sjukvården som särskilt samlas in från sjukhusen.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd