Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Befruktningsbehandlingar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken samlar information om provrörsbefruktningar och assisterade befruktningar. Den innehåller information om antalet åtgärder, de behandlades bakgrund och behandlingsresultaten. Uppgifter fås från alla kliniker som erbjuder fertilitetsbehandlingar. Uppgifter publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd