Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Medfödda missbildningar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken innehåller uppgifter om levande och dödfödda barn samt om aborter som görs på fosterindikation på grund av missbildningar hos fostret. Uppgifter samlas in från sjukhus, laboratorier, Valvira, Statistikcentralen samt från THL:s annat registermaterial.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd